Mæland i høring om Telenors håndtering i VimpelCom-saken

- VimpelCom-saken illustrerer noen av utfordringene ved å drive virksomhet internasjonalt. Det er veldig alvorlige forhold som nå etterforskes av politimyndigheter i flere land, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Næringsministeren møtte i dag for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, om Telenors håndtering i VimpelCom-saken.

Les hele Mælands innledning her (pdf).

- Det er viktig å understreke at det så langt ikke er trukket konklusjoner om det er begått ulovlige forhold. Jeg ser selvfølgelig frem til å få avklart de faktiske og juridiske forhold. I mellomtiden vil departementet fortsette å følge saken tett i den løpende eierdialogen med Telenor, sier Mæland. 

Problemstillinger knyttet til samfunnsansvar og til VimpelComs virksomhet i Usbekistan, har vært tema på åtte møter med Telenor i Mælands tid som statsråd. I dialogen med Telenor har departementet understreket betydningen av at Telenor bidrar til nulltoleranse for korrupsjon i sitt eierskap i VimpelCom. 

- Jeg har også oppfordret Telenor til å vise åpenhet og til å bidra konstruktivt til etterforskningen. Ut fra informasjonen jeg har mottatt fra Telenor, er det min vurdering at Telenors styre tar arbeidet mot korrupsjon på alvor og arbeider systematisk med problemstillinger dette reiser. Dette er nødvendig i et selskap som har investeringer i mange utfordrende markeder, sier Mæland.

Les mer om høringen på Stortingets nettsider.

Til toppen