Vis hele kalenderen

28.11.2016

  • Mæland møter den russiske ministeren for naturressursar og miljø, Sergej Donskoj

    Monica Mæland| regjeringen.no

    Donskoj besøker Oslo søndag og måndag 27.-28. november.

    Han innleiar besøket med eit møte søndag med klima- og miljøminister Vidar Helgesen om det bilaterale miljøsamarbeidet. Måndag møter han olje- og energiminister Tord Lien for å ha samtalar under Energidialogen om petroleumsverksemda i nordområda og det bilaterale samarbeidet på energisida. Måndag møter Donskoj også næringsminister Monica Mæland for å diskutere det økonomiske samarbeidet og arbeidet i den norsk-russiske regjeringskommisjonen for økonomisk, industrielt og forsknings- og teknologisamarbeid. 

    Pressekontaktar i samband med besøket: OED: Kommunikasjonsrådgjevar Ella Bye Mørland (tlf. 93268350),NFD: kommunikasjonssjef Trond Viken (tlf. 99218303), KLD: kommunikasjonssjef Jon Berg (tlf. 90569495).

Til toppen