Mæland om Vimpelcom-avsetning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Vimpelcom setter av 900 millioner dollar knyttet til etterforskningen av selskapet. –Dette er en historisk høy avsetning. Det understreker alvoret i denne saken, sier næringsminister Monica Mæland.

Vimpelcom opplyser tirsdag at de setter av 900 millioner dollar i regnskapet for tredje kvartal. Avsetningen er knyttet til den pågående etterforskningen rundt selskapets etablering i Usbekistan.

- Vimpelcom må åpenbart ha vurdert det som sannsynlig at det kan komme en reaksjon fra myndighetene, sier Mæland.

Politimyndigheter i flere land etterforsker Vimpelcoms virksomhet i Usbekistan. Telenor eier 33 prosent av aksjene i mobilselskapet.

- Nærings- og fiskeridepartementet har en tett dialog med Telenor. Jeg har i dag hatt et møte med Telenor-sjef Sigve Brekke. Vi snakket blant annet om avsetningen Vimpelcom nå har gjort, sier Mæland.

Næringsministeren fikk i forrige uke ny informasjon fra Telenor om håndteringen av Vimpelcom-saken.

- Departementet burde ha blitt informert av Telenor på et tidligere tidspunkt, slik også tidligere Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas erkjenner. Det er alvorlig. Styrets håndtering har ikke vært tilfredsstillende. Som en konsekvens av dette meddelte jeg forrige uke styreleder Svein Aaser at han ikke lenger hadde min tillit.