Mæland tok med seg entreprenør til Amsterdam

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Torsdag møtte Europas næringsministre i Amsterdam til uformelt ministermøte i EUs konkurranseevneråd. Alle tok med seg ledende innovative entreprenører fra den digitale industrien.

Næringsminister Monica Mæland sammen med Nederlands økonomiminister Henk Kamp.
Næringsminister Monica Mæland sammen med Nederlands økonomiminister Henk Kamp. Foto: EU2016NL

Fra Norge hadde Mæland invitert med seg Jan Olav Endrerud fra DolphiTech. Selskapet fra Raufoss-miljøet leverer ultralydbaserte 3D-kameraer og analyse for blant annet materialundersøkelser på fly og biler. De har Boeing som kunde.

DolphiTech deltok også på et innspillsmøte i forbindelse med at Europakommisjonen arbeider med en handlingsplan for digitalisering av industrien.

Digitalisering av industrien er høyaktuelt for Mæland, som i disse jobber med en ny industrimelding. 

- Avansert industriproduksjon med ny teknologi, roboter og digitalisering vil være et sentralt tema i meldingen. Vi kan lære av hva andre land i Europa gjør på dette området, og ikke minst av bedriftenes egne erfaringer, sier hun.