Mali: Viderefører rotasjonsordning og tilbyr transportfly til FN

Norge tilbyr å forlenge rotasjonsordningen for transportfly i FN-operasjonen MINUSMA i Mali med to år, til og med 2020. Norge tilbyr i den forbindelse å sende et transportfly for seks måneder i 2019.

Det norske styrken i Mali støtter FN med frakt av personell og gods i Mali.
Det norske styrken i Mali støtter FN med frakt av personell og gods i Mali. Foto: Sigurd Tonning Olsen, Luftforsvaret

Regjeringens beslutning innebærer også at Norge viderefører driften av Camp Bifrost i den maliske hovedstaden Bamako ut 2020. Norge viderefører også stabsoffiserer og etterretningspersonell i MINUSMAs hovedkvarter.

Norge tok initiativ til rotasjonsordningen for FN-operasjonen i 2016. Ordningen innebærer at MINUSMA får sammenhengende transportflykapasitet i perioden 2016-2018, ved at Norge, Sverige, Danmark, Belgia og Portugal stiller fly til rådighet etter tur.

Med forlengelsen av rotasjonsordningen forblir MINUSMA tyngdepunktet for militær norsk FN-innsats.

– I MINUSMA kan vi, sammen med nære allierte og partnerland, bidra med en kapasitet som er vesentlig for operasjonen. Transportflyordningen har vært et operativt verdifullt bidrag i Mali, og bidrar til at soldater og materiell kan transporteres effektivt og trygt til ulike deler av dette store landet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Godt mottatt
Den norskledede rotasjonsordningen, der flere land bytter på å stille med fly, er blitt tatt svært godt imot i FN.

– Denne ordningen er fremhevet ved flere anledninger av lederne for FNs fredsoperasjoner som en modell for fremtidige FN-bidrag. Det er nå flere initiativ i FN for å se på rotasjonsordninger for andre militære kapasiteter, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Som ledernasjon for av ordningen driver Norge Camp Bifrost, der transportflyene har base og personellet holder til. Norge bidro med et C-130 transportfly i 10 måneder fra januar til november 2016. Erfaringene fra oppdraget er gode. I perioden transporterte det norske flyet 14 000 passasjerer, 600 tonn gods og løste tilsammen 850 oppdrag, bl.a. knyttet til medisinsk evakuering.

Situasjonen i Mali
Sikkerhetssituasjonen i Mali er fortsatt svært utfordrende. De transnasjonale truslene som har utspring i Mali har konsekvenser også for europeisk sikkerhet. MINUSMA anses som viktig for fred og stabilitet i Sahel-beltet og i kampen mot voldelig ekstremisme. Regjeringen har de senere årene styrket innsatsen overfor landene i Sahel, og Mali er i dag ett av regjeringens 12 fokusland for utviklingssamarbeid, der stabilisering og fredsbygging står sentralt.

Til toppen