Tilbyr transportfly og instruktører til militæroperasjonene i Mali

Norge vil fortsatt å bidra til FN-operasjonen i Mali, og tilbyr nå FN et transportfly av typen C-130J Hercules. Det norske bidraget til analyseenheten ASIFU, som har stått i operasjonen siden 2013, trekkes hjem innen midten av november 2015. Norge vil også tilby instruktører til EU-operasjonen som driver opptrening av den maliske Hæren.

Den norske leiren i Mali.
Den norske leiren i Mali. Foto: Forsvaret

 

-  Dette bidraget har vært viktig både selve oppdragsløsningen, beskyttelse av sivilbefolkningen og for å forbedre FN-styrkenes egenbeskyttelse, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Norge vil deretter tilby et transportfly av typen C-130J til MINUSMA for en periode på inntil seks måneder i 2016.
- Transportfly er et etterspurt og relevant bidrag, og vil kunne benyttes i hele MINUSMAs operasjonsområde, sier forsvarsministeren.

Norge ønsker også å bidra med inntil fire stabsoffiserer til relevante hovedkvarter i MINUSMA, i tillegg til de to offiserene som allerede tjenestegjør i hovedkvarteret i Bamako.

Birag til EU
EU driver også en operasjon i Mali, kalt EU Training Mission (EUTM). Norge vil tilby denne operasjonen inntil ti instruktører som skal drive utdanning trening av den maliske hæren.

-  Opplæring av den maliske hæren er et viktig element i EUs samlede innsats for å stabilisere Sahel-regionen, noe som er viktig for både norsk og internasjonal sikkerhet, sier forsvarsministeren.

EUTM og MINUSMA er gjensidig forsterkende bidrag til det internasjonale samfunnets innsats for økt stabilitet i Mali og Sahel. Treningsmisjonenes folkerettslige mandat er forankret i FNs Sikkerhetsråds resolusjon 2085 fra 2012 samt på invitasjon fra maliske myndigheter.
- Norsk deltakelse i disse operasjonene må derfor ses som et helhetlig og integrert bidrag til denne innsatsen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Sikkerhetssituasjonen
Generelt er sikkerhetssituasjonen i Mali krevende, men med store forskjeller mellom nord og sør.  En fredsavtale mellom maliske myndigheter og deler av opprørsgruppene ble underskrevet i Bamako 15. mai i år, men ikke alle parter har signert avtalen.

Det internasjonale samfunnet ønsker å bidra til blant annet bekjempelse av terrorisme, organisert kriminalitet og illegal migrasjon i landet. Utviklingen i Mali er en av årsakene til flyktningkrisen i Middelhavet.

Les mer om tidligere bidrag her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Videreforer-norsk-analysebidrag-i-Mali/id763286/

Til toppen