Nelson Mandela var en moralsk leder for verden

- Nelson Mandela var ikke bare en leder for Sør-Afrika, men en moralsk leder for hele verden. Vi bør hedre Mandelas minne ved å strekke oss etter hans idealer om fred og forsoning, sier utenriksminister Børge Brende.

Det er med dyp sorg Norge har mottatt budskapet om Nelson Mandelas bortgang. Nå er Mandela borte, men hans verdier lever videre.

Nelson Mandela døde torsdag 5. desember
Nelson Mandela døde torsdag 5. desember og minnes av en hel verden. (Foto: wikipedia commons)

- Vi vil huske ham for kampen mot apartheid, arbeidet for forsoning og en sterk innsats i kampen mot fattigdom og hiv/aids, sier utenriksministeren.

Mandela var den fremste lederen i frigjøringskampen mot apartheidregimet. I 1990 ble han løslatt etter å ha sonet 27 år som politisk fange, ofte under umenneskelige og fornedrende kår. Han ledet det politiske partiet African National Congress (ANC) under de vanskelige forhandlingene som ledet til demokrati. For dette arbeidet fikk han Nobels fredspris i 1993. Mandela ble i 1994 den første demokratisk valgte presidenten i Sør-Afrika.

Mandela viste personlige integritet, klokskap og store statsmannsevner. Sammen med hans menneskelige raushet og vilje og evne til forsoning, gjorde dette at han vant respekt hos både tilhengere og motstandere.

Mandela besøkte Norge flere ganger. Han ga ofte uttrykk for at det var et spesielt godt og nært forhold mellom Sør-Afrika og Norge på grunn av den støtte som anti-apartheid bevegelsen fikk fra den norske stat, frivillige organisasjoner og det norske folk.

Til toppen