Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mange barn i barnehage og høy voksentetthet i Norge

Norge er blant de landene som har den høyeste tettheten av ansatte i barnehagene. Andelen som går i barnehage er også blant de høyeste. Norge er bare slått av Island. Antallet pedagoger ligger på snittet.

– Jeg er glad for at Norge har god bemanning i barnehagene. Det er viktig at barna har nok trygge voksne rundt seg. Vi ligger godt an sammenliknet med andre OECD-land. Samtidig er det viktig å satse på flere ansatte og flere pedagoger, slik som vi har gjort med skjerpet pedagognorm og ny bemanningsnorm, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Norge er det landet som bruker den høyeste andelen av BNP på barnehage.

Årsaken er den høye andelen barn i barnehage på heltid og den høye voksentettheten. En høy andel barn i barnehage er et viktig likestillings- og integreringstiltak, og bidrar til at flere er i jobb og at flere barn får en god start på blant annet språkutviklingen.

– Norske barnehager kombinerer omsorg, lek og læring og gjør det mulig for foreldre å kombinere arbeid og familieliv. Særlig for barn med et annet morsmål er barnehagen viktig, Lærer de godt norsk i barnehagen vil de ha et bedre utgangspunkt når de begynner på skolen og ser vi skoleløpet under ett gir det bedre forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring, sier Sanner.

Education at a Glance er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten sammenligner OECD-landene blant annet når det gjelder bruk av ressurser til utdanning, deltagelse i utdanning og resultater av utdanning.

Les sammendraget av rapporten her.

Les hele rapporten på OECDs nettsider

Sammendrag om barnehage fra Education at a Glance

  • Norge har høy barnehagedeltakelse på alle alderstrinn sammenliknet med andre land, og en høy andel barn på heltid. Vi skiller oss mest ut ved at en stor andel av 2- åringene går i barnehage. 92 prosent av norske 2-åringer går i barnehage. Bare Island har høyere dekningsgrad for 2-åringer, Danmark har like høy. Gjennomsnittet i OECD er 39 prosent.
  • Norge har høy voksentetthet i barnehagene, men har ikke noe høyere pedagogtetthet enn gjennomsnittet i OECD. I Norge er det i gjennomsnitt 5 barn per ansatt og 12 barn per barnehagelærer (pedagogisk personale) i barnehager. Tilsvarende tall for OECD er 11 og 13.
  • Høy barnehagedeltakelse, spesielt for de yngste barna, høy voksentetthet og lang oppholdstid (nesten alle på fulltid i mange uker per år) gjenspeiles også i høy ressursbruk.

Dekningsgrad i barnehage og skole etter alder. 2016

 

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

 

Barnehage

Barnehage

Barnehage

Skole

Barnehage

Skole

Barnehage

Skole

Norge

92

96

97

0

97

0

1

99

Sverige

88

92

94

0

95

0

97

1

Danmark

90

97

98

0

95

2

7

92

Finland

58

73

79

0

84

0

98

0

Island

95

97

98

0

96

2

0

99

OECD

45

75

87

1

82

12

22

76

EU

41

81

90

2

85

9

30

67

Kilde: Tabell B2.1a

Til toppen