Mange gode kandidatar til Bygdeutviklingsprisen 2015

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Kven stikk av med 250 000 kroner, heider og ære som vinnar av den nasjonale Bygdeutviklingsprisen for 2015? Svaret får vi i den norske ambassaden i Berlin torsdag 14. januar 2016 i samband med Internationale Grüne Woche.

Bygdeutviklingsprisen er ein bedrifts- og næringsutviklingspris for dei som har etablert ei vellukka bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressursar. Det vert kåra fylkesvise vinnarar som får 50 000 kroner.

Fylkesvinnarane deltek i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner. 3 av fylkesvinnarar vert nominert til den nasjonale prisen og invitert til Berlin, kven dette er vert offentleggjort seinare.

Kandidatane vert vurdert etter:

  • Økonomisk resultat/lønsemd
  • Nyskaping/originalitet
  • Sosial og miljømessig berekraft, her under utnytting av lokale ressursar, fortrinn og ringverknader i lokalsamfunnet
  • Sysselsetting, særleg for kvinner og ungdom
Prisvinnerne flankert av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og administrerende direktør  i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.
Vinnar av Bygdeutviklingsprisen 2014, Rørosmat SA – Røros i Sør-Trøndelag. Dagleg leiar Kristin Bendixvold og styrelear Ingulf Galåen samman med landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og administrerande direktør i Innovasjon Noreg, Anita Krohn Traaseth. Foto: Vidar Alfarnes