Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mange gode kandidatar til Bygdeutviklingsprisen 2015

Kven stikk av med 250 000 kroner, heider og ære som vinnar av den nasjonale Bygdeutviklingsprisen for 2015? Svaret får vi i den norske ambassaden i Berlin torsdag 14. januar 2016 i samband med Internationale Grüne Woche.

Bygdeutviklingsprisen er ein bedrifts- og næringsutviklingspris for dei som har etablert ei vellukka bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressursar. Det vert kåra fylkesvise vinnarar som får 50 000 kroner.

Fylkesvinnarane deltek i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner. 3 av fylkesvinnarar vert nominert til den nasjonale prisen og invitert til Berlin, kven dette er vert offentleggjort seinare.

Kandidatane vert vurdert etter:

  • Økonomisk resultat/lønsemd
  • Nyskaping/originalitet
  • Sosial og miljømessig berekraft, her under utnytting av lokale ressursar, fortrinn og ringverknader i lokalsamfunnet
  • Sysselsetting, særleg for kvinner og ungdom
Prisvinnerne flankert av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og administrerende direktør  i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth.
Vinnar av Bygdeutviklingsprisen 2014, Rørosmat SA – Røros i Sør-Trøndelag. Dagleg leiar Kristin Bendixvold og styrelear Ingulf Galåen samman med landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og administrerande direktør i Innovasjon Noreg, Anita Krohn Traaseth. Foto: Vidar Alfarnes
Til toppen