Mange har fulgt pålegg om reintallsreduksjon

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

63 av 74 siidaandeler i Øst-Finnmark og 102 av 157 siidaandeler i Vest-Finnmark som har fått pålegg om å redusere reintallet, har fulgt påleggene. Det viser en oppsummering som er gjort av Statens Reindriftsforvaltning.

63 av 74 siidaandeler i Øst-Finnmark og 102 av 157 siidaandeler i Vest-Finnmark som har fått pålegg om å redusere reintallet, har fulgt påleggene. Det viser en oppsummering som er gjort av Statens Reindriftsforvaltning.

Reindriftsstyret ga tidligere i år pålegg til i alt 231 siidaandeler, det vil si 74 siidaandeler i 7 siidaer i Øst-Finnmark og 157 siidaandeler i 16 distrikter i Vest-Finnmark om å redusere reintallet. Påleggene går ut på at reintallet i løpet av 3 driftsår skal reduseres til det fastsatte tallet for det enkelte distriktet.

Dampende reinsdyr.
63 av 74 siidaandeler i Øst-Finnmark og 102 av 157 siidaandeler i Vest-Finnmark som har fått pålegg om å redusere reintallet, har fulgt påleggene. (Foto: Markedsutvalget for reinkjøtt/Eva Brænd)