Mange lærere vil ha nytt stipend

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Over 900 lærere har søkt om stipend for ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å få formell lærergodkjenning. – Vi gjør det lettere å bli lærer, og vi er svært glade for at det nye stipendet blir godt mottatt, sier kunnskapsministeren.

I norsk skole er det flere tusen ansatte med lang erfaring og verdifull kompetanse, men som mangler lærerutdanning, viser en kartlegging utført av høyskolen i Oslo og Akershus og NTNU. Mange av disse ønsker å bli lærere, men økonomiske forpliktelser gjør det vanskelig å slutte i jobben eller gå ned i stillingsprosent for å ta en utdanning. For å gi denne gruppen et kompetanseløft bevilget samarbeidspartiene i budsjettforliket penger til en stipendordning for ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta praktisk pedagogisk utdanning, praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere, eller treårig yrkesfaglærerutdanning. Stipendet er på 100 000 kroner for de praktisk pedagogiske utdanningene, og 200 000 kroner for den treårige yrkesfaglærerutdanningen. Søkere som underviser på de yrkesfaglige programmene med størst læremangel vil prioriteres i søknadsbehandlingen.  

 – Det kom flere stipendsøknader enn vi hadde regnet med, men det vil bli nye muligheter til å søke neste år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han tror stipendet gjør det mulig for flere å få en godkjent lærerutdanning, og at elevene dermed vil få bedre undervisning og lære mer.

 – Målet med ordningen er at alle elever skal undervises av lærere med godkjent lærerutdanning.  Vi vil jobbe med å gjøre ordningen enda bedre kjent til neste søknadsrunde, slik at enda flere kan få en ekstra dytt til å starte på en pedagogisk utdanning, avslutter Røe Isaksen.

 Svæt mange universitet og høyskoler tilbyr allerede i dag lærerutdanning på deltid, slik at det er mulig å ta studiet ved siden av jobb.