Mange nye ansikter ved EU-delegasjonen

Norges delegasjon til EU i Brussel har i høst ti nye medarbeidere og to nye studentpraktikanter. De aller fleste er på plass på Norway House.

Her er staben ved Norges største utenriksstasjon. Norges delegasjon til EU har 13 nye medarbeidere i høst. Foto: Maria Erdal Askim, Vest-Norges Europakontor

- Det er mange nye ansikter med bred erfaring og mye kunnskap i staben ved EU-delegasjonen. Jeg gleder meg til å ta fatt på en travel høst sammen med teamet vårt som på mange måter utgjør en statsforvaltning i miniatyr, sier EU-ambassadør Atle Leikvoll.

Nytt team på justisområdet
EU-delegasjonen har fått tre nye justisråder; Astrid Solhaug og Torill Myhren fra Justis- og beredskapsdepartementet, mens Thomas Alexander Hansen kommer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Ambassaderåd Josefine I. Aaser vil også jobbe med justis- og innenrikspolitiske spørsmål, med hovedvekt på internasjonalt samarbeid.

Vår nye arbeids- og sosialråd heter Finn Ola Jølstad, mens Ingrid Vigerust fra i høst av er råd for helse og mattrygghet. Vår nye miljøråd heter Jonas Landstad Fjeldheim.

IKT og forvaltning
Fred-Arne Ødegaard
er utsendt spesialråd fra Fornyings- adminstrasjons- og kirkedepartementet og vil følge politikkområdene IKT og forvaltning, mens Jon Gunnheim er ny forsvarsråd. Gunnheim kommer fra en tilsvarende stilling ved Norges ambassade i Madrid.

Ambassaderåd Eli Jonsvik fra Utenriksdepartementet vil blant annet koordinere delegasjonens arbeid opp mot Europaparlamentet, nordområdene, EUs nordlige dimensjon og nordisk samarbeid.

Vi tar også med ambassadesekretær Elin Marie Hellum, som begynte ved EU-delegasjonen i vår. Hun arbeider blant annet med EUs politikk overfor Russland, Ukraina, Hviterussland, Moldova, Sør-Kaukasus og Sentral-Asia, Asia, transatlantisk dialog og Europarådet.

Nye studentpraktikanter
EU-delegasjonens studentpraktikanter i høst er også på plass. Kjersti Varpe Nørgaard og Olav Sem Berg vil frem til februar få innsikt i hvordan Norges største utenriksstasjon arbeider og ta del i både små og store oppgaver.

De deler kontor med Katharina Gudmundsen som i høst er studentpraktikant ved Norges ambassade til Belgia som også holder til i Norway House, i hjertet av EU-kvarteret i Brussel.

På Europaportalen finner du en oversikt over alle medarbeidere ved EU-delegasjonen, inkludert kontaktinformasjon og en oversikt over den enkeltes ansvarsområde.

Til toppen