Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mange spennende innspill fra bransjen om framtidas dataspillpolitikk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Over seksti deltakere var samlet på gründer- og næringshuset PARK på Hamar 26. april for å gi innspill til regjeringens kommende dataspillstrategi.

Politisk rådgiver Mona Melanie Lindseth åpnet innspillsmøtet med å fortelle om regjeringens ambisjoner for dataspillfeltet. Regjeringen ønsker å realisere det store potensialet som ligger i norske dataspill og gi anerkjennelse av dataspill som kulturuttrykk, fritidsaktivitet og læring. For å velge de rette virkemidlene er departementet avhengig av innspill fra de som vet hvor skoen trykker - sektoren selv.

Oversiktsbilde av salen tatt bak i salen og fremover. Mange deltakere som sitter med ryggen til.
Godt oppmøte på innspillsmøtet. Foto: Siriann Bekeng / Kulturdepartementet

På deltakerlista var blant annet spillutviklere, utdanningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner og fagpresse. Først fikk noen utvalgte deltakere presentere forberedte innlegg til alle deltakerne. De utvalgte var Hamar Game Collective, Virke produsentforeningen, Hyperion, regionale filmvirksomheter og Nettverk for spillutdanning, som ga korte innledninger om sine innfallsvinkler til politikkområdet.

Videre ble det gjennomført gruppesamtaler, der alle deltakerne fikk komme til orde. Til slutt var det en oppsummerende diskusjon i plenum, der deltakerne kunne dele tanker og idéer på tvers av gruppene.

Diskusjoner rundt bordet, en snakker og to ber om replikk.
Gode diskusjoner rundt bordet. Foto: Siriann Bekeng / Kulturdepartementet

Blant innspillene som gikk igjen var viktigheten av å gi dataspill anerkjennelse og likestille spill med andre kunstarter. Spesielt ble dette trukket fram som viktig i utformingen av tilskuddsordninger og annen offentlig støtte. Videre ble det lagt vekt på behovet for styrket tilskudd til dataspill. Spillutviklerne etterspurte økt kunnskap om spillbransjen hos offentlige instanser og tilskuddsforvaltere. Utdanningsinstitusjonene var på sin side opptatt av kontakt med bransjen og flere praksisplasser for sine studenter. Flere andre tema og innspill ble diskutert, og disse vil bli tatt med videre i arbeidet med strategien.

Innspill kan sendes skriftlig til [email protected] innen 6. mai 2019.