Mangfoldig gårdstilbud

Garden som ressurs – marknaden som mål

På Berg Gård i Inderøy finner du både et slakteri, et gårdskjøkken, et serveringssted og en landhandel. I tillegg tilbyr de et Inn på tunet-prosjekt for å hjelpe folk ut i arbeid.

Det finnes mange eksempler på småbruk som er omdanna til moderne bedrifter med flere ben å stå på. På Berg Gård på Inderøy finner vi et gårdsslakteri, serveringsted og landhandel, i tillegg til det tradisjonelle landbruket. Gården driver en allsidig produksjon for å utnytte alle gårdens ressurser på best mulig måte. Sau, frilandsgris og birøkt, samt dyrket mark og skog, er gårdens hovedressurser. 

Berg Gård
Berg Gård er et godt eksempel på et småbruk med flere bein å stå på. På gården finner du både et slakteri, et serveringssted og en landhandel, i tillegg til et Inn på tunet-tilbud for å få folk ut i arbeidslivet. Samtidig driver gården dyrket mark og skog, birøkt og har sau og frilandsgris. Foto: Berg Gård

Allsidig gårdsbruk

Det er Kirsti Farbu og Svein Berfjord som kjøpte Berg Gård i 1987. Siden den gang har de bygget opp og restaurert gården. I 2002 ble "flerbrukshuset" bygget, med gårdsmatkjøkken, landhandel, spisested og slakteri. Gårdsslakteriet er landets første godkjente gårdsslakteri for småfe, hvor de i tillegg til å slakte egne dyr tar imot leieslakting fra andre. Med eget røykeri produseres det spekemat som selges og serveres i gårdens spisested og landhandel, og de øvrige råvarene produktene som blir solgt kommer fra andre lokale aktører. Berg Gård har også nylig startet produksjonen av akevitt i et nybygget brenneri på gården.

Grønt arbeid

I 2008 ble Inn på tunet-prosjektet Grønt arbeid startet opp på Berg Gård. Dette har som målsetting å være et springbrett for å få folk ut i arbeid. Her får deltakerne av prosjektet være med på det arbeidet som foregår på gården, alt fra fjøsstell, bygging og vedlikehold, til matservering og slakting. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk, og som skal være med på å gi mestring, utvikling og trivsel knyttet opp mot gårdens liv og arbeid. – Gården gir en unik og allsidig arena for stimulerende opplevelser gjennom kontakt med dyr, landbruk, natur og friluftsliv, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Mangfoldet på gården er bygget opp gjennom flere år med arbeidsplasser og verdiskapning basert på ressursene på gården, og viser et godt eksempel på god utnyttelse av gården i sin helhet. Berg Gård hadde en total omsetning på 3,4 millioner kroner i 2013.

Akevitt
Gården har nylig gjenopprettet tradisjonen med fremstilling av akevitt i Inderøy. Den første akevitten på Berg Gård ble lagt på fat 8. mai 2015, og blir akkurat klar til årets julebordsesong. Brenneriet har de også bygget opp selv, og akevitten vil i første omgang serveres på eget spisested. Foto: Berg Gård

Landbruks- og matdepartementet la i juni frem en Stortingsmelding om vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer. – Norske bønder har lang tradisjon for mangesysleri. Utviklingen av ny næringsvirksomhet er ikke noe nytt i norsk landbruk, sier landbruks og matminister Sylvi Listhaug. – Mer enn halvparten av norske bønder driver allerede en eller annen form for tilleggsnæring. Målet er at den enkelte skal få best mulig vilkår til å utvikle gården og bedriften slik han og hun har ønske om – og ser grunnlag for, sier Listhaug.

Til toppen