Mannsutvalgets utredning sendes på høring

I slutten av april fikk kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery overlevert Mannsutvalgets utredning «Likestillingens neste steg». Nå sender regjeringen utredningen på høring.

– Mannsutvalgets rapport er grundig og skapte god diskusjon da den kom. Vi satte ned Mannsutvalget for å sikre en god likestillingspolitikk i årene som kommer. Utredningen har gitt oss et godt grunnlag for å ta likestillingen et steg videre. Nå behøver vi at fagmiljø, organisasjoner, kommuner og vanlige folk engasjerer seg, og sender oss innspill, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Mannsutvalget fikk i oppdrag å gi en helhetlig oversikt over hvilke likestillingsutfordringer gutter og menn møter gjennom livsløpet. Utvalget har kommet med 35 tiltak som skal bedre forholdene.

Tiltakene er samlet i fire sentrale innsatsområder: menn som omsorgspersoner, kjønnsforskjeller i utdanning og arbeidsliv, utsatthet og helse, og en likestillingspolitikk for alle.

– «Likestillingens neste steg» har vært hyppig framme i mediebildet, den har vært analysert i podkaster, artikler, innlegg og intervjuer. Nå kan alle som ønsker det, si sin mening om utredningens forståelse av feltet, og om de foreslåtte tiltakene. Det er nå vi skal forme framtidens likestillingspolitikk, og jeg håper derfor på mange innspill som vi kan ta med oss videre, sier Lubna Jaffery.

Høringsfristen er 16. september 2024.