Marin og maritim forskning bør få en bredere plass

Europakommisjonens forslag til det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon ”Horizon 2020” var hovedtema da forskningsminister Tora Aasland deltok på EUs uformelle konkurranseevnerådsmøte i København 1.–2. februar. Statsråden tok til orde for at marin og maritim forskning bør få en bredere plass i programmet.

Denne uken møttes EUs forkningsministere i København for å drøfte EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon.

Europakommisjonen la 30. november i fjor frem sitt forslag til det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horizon 2020, som vil vare fra 2014 til 2020.

Horizon 2020 skiller seg fra tidligere rammeprogrammer ved at det slår sammen forsknings- og innovasjonsprogrammene og Det europeiske instituttet for teknologi og innovasjon (EIT) til ett rammeprogram. Forskning vil imidlertid utgjøre størstedelen av programmet. Forslaget diskuteres nå i Ministerrådet og Europaparlamentet.

Marin og maritim forskning
- Felles europeisk innsats er helt nødvendig for å finne løsninger på de store samfunnsutfordringene, og det er derfor positivt at kommisjonen har lagt frem ambisiøse forslag for forskning og innovasjon knyttet til disse utfordringene i Horizon 2020, sier Aasland.

Det er likevel områder hun mener bør styrkes i det neste rammeprogrammet.

– Ett slikt område er marin og maritim forskning. Kunnskap om havene er viktig for å forstå klimaendringene og for å forvalte havområdene, samtidig som havene er en kilde til fornybar energi og ”blå vekst” i Europa. Jeg vil derfor ta til orde for at marin og maritim forskning bør få en tydelig plass i Horizon 2020.

Skal bidra til konkurransevne og bærekraftig utvikling
Viktige mål for Horizon 2020 er å bidra til Europas konkurranseevne og til bærekraftig utvikling. Kommisjonen foreslår tre prioriterte hovedområder for det neste rammeprogrammet: store samfunnsutfordringer, næringsrettet lederskap (innovasjon) og fremragende forskning (grunnleggende og grensesprengende forskning).

Statsråden deltok i løpet av sitt opphold i København også gruppemøter om store samfunnsutfordringer og forenkling.

Deltar aktivt
Som EØS/EFTA-land deltar Norge aktivt i EUs forskningssamarbeid, blant annet i rammeprogrammet.
-  Det uformelle forskningsministermøtet i København er en viktig arena for å fremme norske synspunkter på det neste rammeprogrammet, og jeg ser frem til å delta i diskusjonene, sier Aasland.

Til toppen