Regjeringen styrker maritim utdanning

Regjeringen styrker den maritime utdanningen. Flere rekrutteringsstillinger, flere lærlinger og innføring av stipendordninger for yrkesfaglærere, er noen av grepene regjeringen tar i en ny strategi.

29. mai la regjeringen fram sin maritime strategi ”Maritime muligheter – blå vekst for grønn framtid”. Kompetanse og utdanning er en viktig del av denne strategien. 

– Den maritime næringen er blant Norges mest globale, innovative og fremtidsrettede næringer. Sysselsetting, verdiskaping og ringvirkninger for andre næringer gjør den maritime næringen til en viktig drivkraft i norsk næringsliv. I Sundvollen-erklæringen lovte vi å styrke den maritime utdanningen. Nå følger vi opp, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen vil tildele ytterligere nye rekrutteringsstillinger til maritim utdanning i forbindelse med oppfølgingen av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Som del av oppfølgingen av Langtidsplanen, er det for 2015 alt tildelt fire nye rekrutteringsstillinger til maritim profesjonsutdanning.

 – Tilgang på kompetanse er avgjørende for å opprettholde og utvikle konkurranse- og verdiskapingsevnen i maritim næring. For at Norge skal forbli en verdensledende maritim nasjon, må kvaliteten i høyere maritim utdanning styrkes, sier Røe Isaksen.

Regjeringen vurderer flere tiltak som kan bidra til flere lærling-/kadettplasser. Regjeringen vil også innføre en stipendordning for lærere på yrkesfag, inkludert maritime fag.

Regjeringen vil vurdere å styrke bevilgningen til utstyr i maritim utdanning for å sikre at kandidatene har kompetansen næringen trenger. Regjeringen vil styrke maritim fagskoleutdanning gjennom MARKOM2020. MARKOM2020 er et utviklingsprosjekt for maritim kompetanse som ble etablert av Kunnskapsdepartementet i 2011. Målet er å løfte utdanningen til et høyere og mer spesialisert nivå, samt å levere utdanning i verdensklasse. Regjeringen vil at universiteter, høgskoler og fagskoler videreutvikler samarbeidet om økt kvalitet, og fortsetter samarbeidet med næringslivet.

Til toppen