Maritime møter i Brasil

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Brasil er et av de viktigste utemarkedene for norsk maritim næring. Statssekretær Dilek Ayhan har hatt flere maritime møter under sitt besøk til landet denne uken.

Mandag møtte Ayhan det norsk skipsfartmiljøet i Rio de Janeiro. Brazilian Association of Norwegian Shipowners (ABRAN) er Norges Rederiforbunds utenlandskontor i Brasil, og teller i dag 15 medlemsrederier. Utfordringer og muligheter i det brasilianske markedet ble diskutert.

Jose Roberto Neves - styreleder i ABRAN, til høyre for statssekretær Dilek Ayhan, og Ricardo Cesar Fernandes - daglig leder ABRAN (på kne fremst i bildet) og generalkonsul Helle Klem.
Statssekretær Dilek Ayhan møtte det norsk skipsfartmiljøet i Rio de Janeiro. Her fra Norges rederiforbunds utenlandskontor i Brasil. Foto: ABRAN

Også i Brasilia sto maritime saker på agendaen, både i økonomisk kommisjon og i møtet med viseminister for transport, Edson Giroto. Møtet i Transportministeriet var svært hyggelig. Statssekretær Ayhan ble introdusert for presidenten i den brasilianske sjøfartsadministrasjonen, Fernando Jose de Padua Costa Fonseca.

Arbeidet med å få på plass en bilateral maritim avtale mellom Norge og Brasil, samt maritimt kompetanse og utdanningssamarbeid ble fremhevet i begge møtene. Det andre forhandlingsmøtet om bilateral skipsfartsavtale mellom Norge og Brasil ble også gjennomført i forbindelse med statssekretærens besøk. 

Møte hos transportministeriet i Brasil.
Møte hos transportministeriet i Brasil.

Brasil er et av landene med flest norske selskaper utenfor Europa. Om lag 150 norske selskaper har virksomhet i Brasil. De fleste er innen maritim sektor og olje og gass.

Brasil er i dag det nest viktigste markedet for norsk skipsfart utenfor  EU, med over 3300 anløp i 2014. Om lag 20 prosent av offshorefartøyene på brasiliansk sokkel er norskkontrollerte.