Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Markedsrapporter fra Landbruksdirektoratet

Leveransene av melk gikk ned med 40 millioner liter i Norge i 2019. Den norske kornproduksjonen er nå omtrent like stor som i årene før tørken i 2018. Dette går fram av Landbruksdirektoratets rapporter om landbruksmarkedene i 2019.

Rapportene utarbeides i tilknytning til Landbruksdirektoratets innspill til Landbruks- og matdepartementet foran jordbruksforhandlingene:

Mer korn – mindre grønt – mer egg

Norsk kornproduksjonen er nå omtrent like stor som i årene før tørken i 2018. God tilgang på norsk fôrkorn ga en liten importkvote for fôrråvarer i sesongen 2019/2020. Importen av kraftfôrråvarer var spesielt høy i 2019 som følge av tørken året før. Tilgangen på norsk matkorn er også større enn de siste to årene, men det er fortsatt behov for noe suppleringsimport. Kornproduksjonen tok seg også opp igjen i fjor i flere av landene som Norge importerer fra. Dette førte til lavere priser på det internasjonale markedet.

Tørken i 2018 medførte at mengden grønnsaker på lager var mindre enn normalt ved årsskiftet 2018–2019. Frost og regn i vekstsesongen 2019 påvirket kvalitet og avlinger av både poteter, grønnsaker, frukt og bær. Lagringskvaliteten inn mot ny lagringssesong er derfor usikker.

I 2019 økte tilførselen og engrossalget av egg med henholdsvis 3,6 og 3,5 prosent. Den samme trenden viser seg internasjonalt, der veksten i produksjonen har vært drevet av en økning i produksjonen i Asia. Den estimerte totalproduksjonen av egg til konsum i EU økte fra 6,9 millioner tonn i 2018 til 7,1 millioner tonn i 2019.

Til toppen