Vis hele kalenderen

09.02.2015

  • Markerer heltidsprosjekt i Drammen kommune

    Jan Tore Sanner| regjeringen.no

    Adresse: Skap gode dager, Wergelandsgate 13, Drammen

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på en markering av et heltidsprosjekt i Drammen kommune.

    Arbeidet er knyttet opp mot prosjektet Sammen om en bedre kommune.

Til toppen