Vis hele kalenderen

06.02.2018

  • Markerer samefolkets dag

    Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland markerer samefolkets dag.

    Kl. 13.30: Statsråden besøker samisk barnehage, Helgesens gate 94 i Oslo

    Kl. 15.00: Statsråden besøker samisk hus, Dronningens gate 8B i Oslo.

Til toppen