Initiativ for å sikre utdanning for barn i konflikt markerer fem år

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

For fem år siden ble erklæringen om trygge skoler (Safe Schools Declaration) lansert i Oslo, et initiativ for å sikre utdanning for barn i konflikt. 27 millioner barn i konfliktområder går ikke på skole. Beskyttelse av barns utdanning i konfliktområder er høyt prioritert fra norsk side.

Torsdag 28. mai deltar utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statssekretær Marianne Hagen på en nettbasert markering av at det nå er fem år siden erklæringen om trygge skoler (Safe Schools Declaration) ble lansert i Oslo. Erklæringen har som mål å hindre angrep på skoler og universiteter ved at stater følger internasjonale retningslinjer mot militær bruk av utdanningsinstitusjoner.

- Med denne erklæringen ønsker vi også å bidra til å øke oppmerksomheten om hvordan konflikt i dag hindrer tilgangen til trygg skolegang for millioner av barn, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Da erklæringen ble lansert i Oslo 28. mai 2015, med blant annet daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide tilstede, var 37 land med. I dag har 104 av FNs 193 medlemsland sluttet seg til erklæringen og samarbeider om den praktiske implementeringen.

- Det er svært motiverende å se at så mange land har valgt å slutte seg til erklæringen. Det viktigste er nå å samarbeide om implementering slik at barns rett til utdanning sikres også i konflikt, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Argentina, Spania, Nigeria, Uruguay og Qatar deltar også på dagens digitale markeringen sammen med FNs spesialrepresentant for barn og væpnet konflikt, Virginia Gamba, og Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA). 

Bakgrunn

FNs menneskerettighetserklæring fastslår at alle barn har rett til utdanning. Gjennom FNs bærekraftsmål forplikter medlemslandene seg til å arbeide for utdanning av god kvalitet til alle barn og ungdom. Skoler er ifølge humanitærretten å anse som sivile mål, og skal ikke bli utsatt for angrep i militære konflikter. 

I mai 2015 var Norge vertskap for et internasjonalt møte om beskyttelse av barn og utdanning i konflikt. Sammen med Argentina og flere andre land, samt en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner, ledet Norge arbeidet med å utvikle en erklæring om beskyttelse av utdanning i konfliktområder. Safe Schools-initiativet er del av regjeringens utdanningssatsing som har gjort Norge ledende i det internasjonale arbeidet med å sikre utdanning for alle.