Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisiell markering av vern av tidligere Hjerkinn skytefelt

Klima- og miljøminister Ola Elvestuens tale under markeringen av at tidligere Hjerkinn skytefelt blir innlemmet i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Holdt 29. september på Viewpoint Snøhetta, Hjerkinn.

 

 • Verneprosessen for det fantastiske området vi står og ser inn i nå, ble påtenkt allerede da Stortinget vedtok å legge ned skytefeltet i 1999. Det er nesten 20 år siden. Nå er vi her. Gratulerer!
 • Dovrefjell er viktig i Norges nasjonale bevissthet. I 1814 var Eidsvoldsmennene Enige og tro til Dovre faller. Dovrefjell er, før som nå, er et symbol for det evige, uforanderlige og trygge. Dovrefjell er også det eldgamle og trolske: Vi finner Dovrefjell i gamle norske sagn og eventyr.
 • Se rundt dere, Norge forvalter fantastiske naturverdier! Det er tydelig mange steder i Norge, men spesielt her på Dovre. Nasjonalparkene er selve indrefileten av norsk natur.
 • Når vi velger å kalle noe en nasjonalpark, betyr det at vi gir naturen her streng beskyttelse etter naturmangfoldloven. Dette bidrar til at kommende generasjoner kan få gode naturopplevelser.
 • Med over 1 800 km2 er Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark en av våre største nasjonalparker.
 • Utvidelsen som skjer i dag er derfor viktig. Og det er ekstra flott at vi får feire den her inne i Snøhettas vakre fjellpaviljong. Her kan vi skue utover noe av den mest verdifulle naturen vi har, rammet inn av prisbelønt norsk arkitektur. Eller er det kanskje omvendt?

 • Dovrefjell har et verdifullt økosystem og er hjem for mange arter det er viktig å ta vare på. Villreinen er en nøkkelart i dette fjelløkosystemet og et dyr vi kan være stolte av her på Dovre. Den reinen vi har her i dag utgjør de siste restene av den opprinnelige europeiske villreinstammen.
 • Norge har ca. 90 % av all villrein i Europa. Villrein er dermed en nasjonal ansvarsart og vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen og dens leveområder.
 • Når klima endrer seg, endrer naturen seg. Klimaendringene gjør at naturtyper flytter seg, arter flytter seg og økosystemer endres. Det er viktig å verne store og sammenhengene områder, som Dovre, for at naturen skal ha plass nok til alle artene også i et endret klima.
 • Det tidligere skytefeltet inngår i et av de få og gjenværende sammenhengende, intakte høyfjellsøkosystemene i Europa. Her lever villrein sammen med andre arter som jerv, fjellrev og kongeørn. Med vernet av det tidligere skytefeltet har vi gitt disse artene enda bedre forutsetninger for å leve og for å opprettholde sunne, livskraftige bestander.

 • Klimaendringer og tap av naturmangfold er de største utfordringene verden står overfor.
 • Forskere mener at vi er inne i den sjette store utryddelsen av biologisk mangfold i jordas historie. Den er skapt av oss mennesker. Vi bygger ned og omdanner natur i stor skala.
 • Arter som dør ut gir sjelden beskjed, og mange forsvinner faktisk før vi rekker å registrere dem.
 • Naturen er som et byggverk, og artene er deler av byggverket. Når en del forsvinner vil andre deler av bygget påvirkes, og helheten kan kollapse.
 • Naturen har også har sin egenverdi. Den er større enn den materielle nytten vi har av naturen, jf indianerhøvdingen Chief Seattle i sin berømte tale fra 1854: "Dette vet vi; at jorden tilhører ikke mennesket; det er mennesket som tilhører jorden".

 • Det er spesielt å stå her i dag. I et spesielt og særdeles vakkert bygg. Med utsikt inn i en formidabel nasjonalpark med en spesiell histiorie, og hvor det er gjennomført en formidabel og historisk opprydningsprosess.
 • Jeg er imponert over jobben Forsvaret og Forsvarsbygg gjør på Hjerkinn. Opprydningsprosessen er enestående i sitt slag.
 • Det blir spennende å komme hit om noen år og se hvordan naturen overtar områdene. Å se hvordan sporene etter virksomheten som har vært her, blir skjult.
 • Noen spor vil likevel være igjen. Vi skal heller ikke glemme at dette er et viktig område hvor mange har minner fra. Ammunisjonslageret til Forsvaret ved Storranden er et eksempel som hva som har vært her før. Det er et kulturminne som skal bevares, det er viktig at den historien fortelles.

 • Vi er priviligerte som bor i et land som har råd til å bruke så store ressurser på å rydde et område tilbake til naturtilstand.
 • Samtidig følger det med en forpliktelse: når vi bruker 15 år og mer enn en halv milliard kroner på å føre området tilbake til naturen, må vi ta vare på området for fremtiden slik at ressursbruken kan forsvares.
 • Vernevedtaket som vi feirer i dag er første skritt på veien.
 • Fremover skal nasjonalparkstyret forvalte verdiene i nasjonalparken og landskapsvernområdet. Dette gjør ikke styret på vegne av seg selv og den enkelte kommune. Det er på vegne av oss alle. Og på vegne av fremtidige generasjoner. På vegne av villreinen.
 • Det krever langsiktige perspektiver og kloke beslutninger.
 • Jeg er glad for at vi har et nasjonalparkstyre som tar ansvar og som vil forvalte området på en god måte. Også sett med ettertidens øyne. En stor takk til dere!

 • I en verneprosess er det mange synspunkter på hvordan prosessen skal gjennomføres og hvordan resultatet bør bli. Sånn har det også vært her. Jeg vil rette en stor takk til alle som har engasjert seg og bidratt med synspunkter og innspill.
 • Det er ofte slik at alle sjelden vil være 100 prosent fornøyd med alle detaljer. Jeg tror likevel at de fleste nå er stolte av de nye verneområdene. Det er i alle fall jeg.
 • Herved erklærer jeg den utvidete nasjonalparken og det nye Hjerkinn landskapsvernområde for åpnet!
Til toppen