Markering for avtroppande høgsterettjustitiarius Tore Schei

Sted: Plenumsalen i Høgsterett, Høgsteretts plass 1

Statsminister Erna Solberg deltek på ei markering for avtroppande høgsterettjustitiarius Tore Schei.