Markeringer 9.april

Den 9.april vil det avholdes nasjonale markeringer for å minnes at det er 75 år siden overfallet på Norge. Pressen inviteres til markeringene på Akershus- og Oscarsborg festning.

Akershus festning

Hans Majestet Kong Harald V, statsminister Erna Solberg, stortingspresident Olemic Thommessen, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil delta..

Markeringen starter kl. 0900. Stortingspresidenten vil tale og H.M. Kongen vil bekranse Nasjonalmonumentet.

Direktør for Forsvarets museer, Anne Bergh ønsker kl. 0930 velkommen til åpning av utstillingen «62 dager- kampene i Norge 1940» på Forsvarsmuseet. Prosjektleder Mads Berg, orienterer om utstillingen før forsvarsminister Ine Eriksen Søreide forestår den offisielle åpningen kl.09.45.

Oscarsborg festning

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil delta i markeringen.

Den offisielle markeringen vil forgå i tidsrommet 1145-1215,og innebærer blant annet bekransning av oberst Birger Eriksens statue og minnesmerket over falne kystartillerister. Forsvarsministeren vil tale under arrangementet.

Garnisonskompaniet/ Oslo garnionsforvaltning stiller med stridsutrustede soldater og befal som æreskompani på begge markeringer.

Priv. til red.:

Vi anmoder om forhåndspåmelding på mail innen tirsdag 8.april kl. 1400 (milinfo@fd.dep.no). Vis tydelig i påmeldingen, om det gjelder markering på Akershus- eller Oscarsborg festning.

Kontaktperson for forsvarsministeren: Seniorrådgiver Marita Hundershagen. Tlf.: 90287846 (marita.hundershagen@fd.dep.no)

Kontaktperson for forsvarssjefen: Major Vegard Finberg. Tlf.: 95303636 (vfi@fd.dep.no)

Oppmøte for pressen:

Akershus festning senest kl. 08.40 i hovedvakt.

Oscarsborg festning senest kl. 10.40 på Sundbrygga.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil være tilgjengelig for møte med pressen rett i etterkant av museumsutstillingens åpning på Akershus.

Se: http://www.forsvarsbygg.no/festningene/Festningene/Oscarsborg-festning/Se-hva-som-skjer/9april-markering/for utvidet oversikt over dagens arrangement på Oscarsborg festning.

Til toppen