Markerte fem milliarder fat på Statfjord

Mandag feiret olje- og energiminister Tord Lien sammen med rettighetshavere, leverandører og ansatte at Statfjord har passert fem milliarder fat.

 

(Her er olje- og energiminister Tord Lien sammen med konserndirektør for utvikling og produksjon i Statoil, Arne Sigve Nylund. Foto: EBM/OED)

Sammen med representanter fra selskapene, leverandører og de ansatte på Statfjord kunne olje- og energiministeren tappe "gullfatet" på Statfjord, en markering for det mest produserende feltet på norsk sokkel siden oppstart i 1979.

 - Jeg vil berømme og takke alle involverte selskaper og deres ansatte som har skapt enorme inntekter for Norge gjennom de 37 årene Statfjord har produsert til nå. Det er en stor glede å være med å markere fat nummer fem milliarder her på Statfjord. Siden produksjonsstarten har dette feltet bidratt med ufattelige 1500 milliarder kroner i bruttoinntekter, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Ringvirkningene fra Statfjord er store, med over to hundre tusen direkte og indirekte årsverk siden syttitallet. Statfjord ble funnet av Mobil i 1974 og den 1. januar 1987 overtok Statoil operatøransvaret. Feltet er utbygd med produksjonsplattformene Statfjord A, Statfjord B og Statfjord C. Teknologiutvikling og smarte løsninger har gitt feltet forlenget levetid og et høyt aktivitetsnivå.

Rettighetshavere: Statoil Petroleum AS (44,34 % - operatør), ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (21,37 %), Centrica Resources (Norge) AS (19,76 %) og Centrica Resources Limited (14,53 %).

(Heller oljen på fatet. Statsråd Lien sammen med Arne Signe Nylund, Torstein Thorsen, Hege Flatheim og Mette Ottøy. Foto: EBM/OED)

(Fra dagens markering på Statfjord. Fra venstre Morten Maurizten fra Exxon Mobil, statsråd Tord Lien, Arne Sigve Nylund fra Statoil og Dag Omre fra Centrica. Foto: EBM/OED)

 

 

 

Til toppen