Martin forteller om norsk bruk av laserteknologi i Russland

Med foredraget "Monitoring of forests: Estimation of biomass change using airborne laser scanner", representerte 17 år gamle Martin Næsset Hillestad Norge i den 14. internasjonale skogkonkurransen for ungdom i Moskva i dag 6. september.

Det er Landbruks- og matminister Jon Georg Dale som av den russiske skogforvaltningen er invitert til å sende en norsk deltager til konkurransen. Norge har stilt med deltagere i konkurransen siden 2011.

Laserscanning som brukes i skogbrukssammenheng er den samme teknologien som politiet bruker for å sjekke om vi kjører for fort. Enkelt forklart så måler de flere avstander til den bilen de sikter på med gitte tidsintervall. Endringen i avstand pr tidsenhet gir hastigheten. Den samme teknologien brukes for å måle skog.

Martin Næsset Hillestad.
Martin Næsset Hillestad. Foto: Velg Skog

Forskerne kan ved hjelp av laser få viktig informasjon om trehøyder, volum og biomasse. Dette er viktig for tradisjonelt skogbruk, men er også dagsaktuelt i klimasammenheng. Norske skoger binder store deler av de norske karbonutslippene. Biomasse- og biomasseendring i skog som man kan estimere med laserscanning, kan direkte konverteres til mengden karbon som skogen tar opp og lagrer.

Velg Skog (skogbrukets omdømme og rekrutteringsprosjekt) gjennomførte det nasjonale uttaket under NM i skogbruk, og har siden bistått og veiledet vinneren med forberedelsene til og gjennomføringen av konkurransen. Ansvarlig for forberedelse var Solfrid Marthiniussen, Velg Skog, og med på reisen er Halvor Garås, Kongsberg vgs, avd. Sagrenda. 

Fra prisutdelingen på den . internasjonale skogkonkurransen for ungdom i Moskva i dag 6. september.
Fra prisutdelingen på den internasjonale skogkonkurransen for ungdom i Moskva i dag 6. september. Foto: Velg Skog
Til toppen