Martine-saken

På bakgrunn av offentlig interesse etter programmet på TV2 om Martine-saken (”Dokument 2” vist 14. oktober 2009) vil vi gjøre oppmerksom på at UDs rolle i saken er omtalt i et brev fra utenriksminister Jonas Gahr Støre til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite tidligere i år.

I brevet redegjøres det for utenrikstjenestens nære kontakt med britiske myndigheter, i tillegg til den kontakten som har vært med Martine Vik Magnussens familie og britisk politi – som er ansvarlig politimyndighet i saken.

Les hele brevet her.

Til toppen