Historisk arkiv

Mat: Blå-grønn allianse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mat: Selskapet NOFIMA, som skal bistå i arbeidet med næringsrettet fiskeri-, havbruks- og matforskning, har valgt nytt styre på generalforsamlingen. Advokat Endre Skjørestad er valgt til ny leder.

Mat: Blå-grønn allianse

Mat: Selskapet NOFIMA, som skal bistå i arbeidet med næringsrettet fiskeri-, havbruks- og matforskning, har valgt nytt styre på generalforsamlingen. Advokat Endre Skjørestad er valgt til ny leder.

Den blå-grønne matalliansen har som mål å

  • samordne forskningen innenfor marin forskning samt skape tettere kopling til matforskningen
  • skille forskning som retter seg mot forvaltningen i institutt som er organisert som forvaltningsorgan og den næringsrettede forskningen i institutt organisert som aksjeselskaper
  • avklare grenseflatene mellom blå og grønn forskning samt realisere synergieffekter der de reelt eksisterer

Mat: Det er valgt nytt styre i NOFIMA. Advokat Endre Skjørestad er valgt til ny leder på siste generalforsamling.


15.05.06

Til toppen