Historisk arkiv

Mat: Månedens potet i juni er Juno

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mat: Norsk institutt for skog og landskap presenterer en potetsort hver måned ut året i anledning FNs internasjonale potetår. For juni måned velges potetsorten Juno.

Mat: Norsk institutt for skog og landskap presenterer en potetsort hver måned ut året i anledning FNs internasjonale potetår. For juni måned velges potetsorten Juno.

Potetsorten for juni er ’Juno’. Nå er sesongen for norske poteter i gang, og ’Juno’ er en av de aller tidligste sortene. Norske tidligpoteter settes allerede i mars og dekkes med plast. Ikke sjelden dekkes plasten av snø når vinteren gjør en siste krampetrekning. I år kom det flere steder en halv meter snø etter at potetene var satt. Det er hard konkurranse mellom potetdyrkerne om å være først på markedet med nye poteter, og kampen står vanligvis mellom Jæren, Grimstad og Brunlanes i Vestfold. Og foruten høy pris, er belønningen å få servere HM Kong Harald de første norske potetene.

          

 

 

Juno potet. Foto: Skog og landskap
Juno potet. Foto: Skog og landskap

’Juno’ er en norsk sort som ble endelig godkjent i 2006. Av de tidlige potetsortene gir ’Juno’ overlegent størst avling ved tidlig høsting, og den er derfor en svært verdifull sort for bønder som satser på tidlig levering når prisen er høy. Sorten har skall med sterk rødfarge og den kan ha en rødlig antocyanstreng inne i knollene. Det er vanskelig å kombinere rask vekst og stor avling med høy kvalitet, og ’Juno’ er da også regnet for å ha litt dårligere kvalitet enn for eksempel ’Rutt’, som er en annen viktig tidligsort.

Det finnes svært mange ulike potetsorter, og de 12 sortene som blir presentert i serien er valgt fordi de illustrerer potetens interessante historie, den store genetiske variasjonen, potetens mange bruksområder, hvordan potetsorter oppstår og foredles fram og hvordan sortene blir bevart.

Skog og landskap (Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser, og er organisert under Landbruks- og matdepartementet.

Mat: Norsk institutt for skog og landskap presenterer en potetsort hver måned ut året i anledning FNs internasjonale potetår. For juni måned velges potetsorten Juno. 

Til toppen