Svar på spørsmål om banansykdom ved Matanuska-plantasjen

Skriftlig spørsmål nr. 232 (2015-2016).

Utenriksministerens svar på spørsmål fra representanten Trine Skei Grande (V) om den alvorlige og smittsomme banansykdommen som startet ved Matanuska-plantasjen, hvor Norfund er 1/3 eier.

Skriftlig spørsmål nr. 232 (2015-2016).
Datert 19.11.2015

Fra representanten Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren: 
"Panama disease", en svært alvorlig og smittsom banansykdom, kan nå være i ferd med å true hele Mosambiks bananproduksjon for lang tid framover. Sykdommen startet ved Matanuska-plantasjen, hvor Norfund er 1/3 eier. Det har dermed gått inn kapital til denne plantasjen over det norske bistandsbudsjettet. Hva mener utenriksministeren norske myndigheter kan og bør gjøre i den alvorlige situasjonen?

Utenriksministerens svar
Norfund er et særlovselskap. Det er styret i Norfund som er ansvarlig for selskapets investeringer. Norfund skal bidra til addisjonalitet og investere med forhøyet risiko for å tiltrekke kommersielle aktører som ellers ikke ville investert i utviklingsland.

Norfund har informert Utenriksdepartementet om at de har gjennomgått status for Matanuska-prosjektet. Alle alternativer for videre drift er nøye vurdert og drøftet med majoritetseier, Rift Vally (RVH). Det er identifisert to reelle alternativer for videre drift, enten å introdusere en resistent banantype eller å gradvis gå over til andre planter.

Norfund har ment at det vil være minst risikabelt å utfase bananproduksjonen og gå over til nye produkter. Rift Vally (RVH) ønsker imidlertid å introdusere en resistent banantype. Fordi plantasjen trenger en entydig og klar strategi i denne vanskelige perioden, har Norfund besluttet å selge seg ut av prosjektet og å la majoritetseier fortsette driften av selskapet. 

Norfund fremholder at fra sykdommen ble oppdaget i 2013 og frem til i dag har Matanuskas eiere og ledelse gjennomført en rekke tiltak for å forhindre videre spredning av sykdommen. Utenriksdepartementet har bedt Norfund om å bli holdt løpende orientert om utviklingen.