Tett kontakt med matprodusentene:

Matproduksjonen går som normalt

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Ansvaret for matforsyningen i Norge ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, men Landbruks- og matdepartementet (LMD) har ansvaret for matproduksjonen, fra bonde og frem til meieri og slakteri. Landbruks- og matministeren følger situasjonen med korona-viruset fortløpende.

– Korona-smitten vil kunne gi utfordringer for matproduksjon og videreforedling, uten at vi per nå kan si hvor store utslag dette vil gi, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Statsråden har hatt skype-møte med sentrale aktører i landbruket og Mattilsynet for å få en oppdatering på status.

– Jeg fikk en grundig orientering om potensielle utfordringer som kan oppstå framover i tid, og samtidig forsikringer om at all matproduksjon foreløpig går som normalt. Næringen orienterte om at det er spesiell oppmerksomhet rundt kritisk personell og kritiske innsatsfaktorer i produksjonen. Foreløpig er det ikke innmeldt akutte problemer, men det er full beredskap i verdikjeden og alle følger opp rådene og påleggene som helsemyndighetene har gitt, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.  

Både næringen og Mattilsynet rapporterte om at de har satt i gang en rekke tiltak rettet mot den enkelte gård og videre i verdikjeden.

– Dette er viktig, slik at vi på best mulig måte sikrer både råvareproduksjon og produksjon i næringsmiddelindustrien i den krevende situasjonen vi nå er i, sier Bollestad.

LMD har iverksatt rapporteringsrutiner fra underliggende etater og fra landbruksnæringen, for å holdes orientert på sitt ansvarsområde. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad skal fremover ha regelmessige Skype-møter med sentrale aktører i landbruket, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.  

Følgende offentlige nettsteder har oppdatert og relevant informasjon for landbruksnæringen: