Mattilsynet fører tilfredsstillende kontroll

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Den offentlige kontrollen med dyrking av mat (grønnsaker, bønnespirer, etc.) i Norge er i hovedsak i overenstemmelse med EØS-lovgivningen.

Dette er hovedkonklusjonen i en rapport offentliggjort av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i dag, etter en inspeksjon utført i Norge i september 2013.

Selv om rapporten viser at de norske kontrollsystemene i hovedsak er tilfredsstillende, fremgår det at dette kontrollområdet, inntil nylig, ikke har vært prioritert i Norge. Enkelte deler av systemet er fortsatt i en oppstartsfase og kan forbedres:

  • Det eksisterende systemet for risikoklassifisering av virksomheter tar ikke alltid hensyn til den faktiske risikoen forbundet med virksomhetens ferdige produkter.
  • Prosedyrer for å verifisere effektiviteten av den offentlige kontrollen er ikke alltid klart etablert.

Rapporten inneholder flere anbefalinger til Norge som tar sikte på å rette opp de påviste manglene og å forbedre det eksisterende kontrollsystemet. Mattilsynet har merket seg de påviste manglene og har presentert en tiltaksplan på bakgrunn av ESAs anbefalinger. Denne tiltaksplanen vurderes nå av ESA.

Nepe
Mattilsynet fører tilfredsstillende kontroll med dyrking av grønnsaker i Norge. (Foto: Jon Marius Nilsson/Innovasjon Norge)