Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gransking av Mattilsynet:

Mattilsynet har ikke gode nok systemer og rutiner

Den uavhengige granskingen av Mattilsynets tilsynsvirksomhet, som revisjons- og rådgivingsselskapet KPMG nå har ferdigstilt i en rapport, viser at Mattilsynet ikke har gode nok systemer og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn.

– Dette er alvorlige funn som må følges opp, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). 

Rapporten er et svar på Stortingets bestilling fra juni 2019 om å gjennomføre en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet på henholdsvis landbruks- og fiskeriområdene. Olaug Bollestad vil med det første ha en samtale med den nye administrerende direktøren i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, om hvordan tilbakemeldingene i rapporten kan følges opp på best mulig måte. 

Flere utfordringer

KPMG har undersøkt om Mattilsynet har et godt nok system og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn, og hvordan forvaltningskvaliteten i Mattilsynets organisering og styring av tilsynsarbeidet er. Rapporten er tydelig på at Mattilsynet har flere utfordringer med styring, organisering og forvaltningspraksis i tilsynsvirksomheten. KPMG peker også på konkrete forbedringspunkter med forslag til tiltak. 

– Dette er forhold som må tas alvorlig, og jeg har derfor innkalt til et møte med Mattilsynets nye administrerende direktør denne uka for å drøfte oppfølging av rapporten, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.    

– Jeg vil ha en tett dialog med Mattilsynet fremover for å forsikre meg om at Mattilsynet tar tak i de utfordringene som fremgår av rapporten, og jeg forventer at de kommer med en konkret plan for gjennomføring av tiltak, sier Olaug Bollestad.

Til toppen