Mattilsynet legger frem sin årsrapport for tilsyn med dyrevelferd for 2017

Mattilsynet har økt andel uvarslede tilsyn og virkemiddelbruken er blitt strengere. Antall bekymringsmeldinger om dyrevelferd fortsetter å øke. De fleste av disse handler om kjæledyr.

Selv om Mattilsynet avdekker få tilfeller av alvorlig vanskjøtsel av dyr i forhold til totalt antall dyrehold, har likevel flere dyrehold i 2017 (83) enn i 2016 (59) blitt tvangsavviklet. Målet er å avdekke alvorlig vanskjøtsel så tidlig som mulig.

Kvinnelig bonde i fjøs.
Bonde i fjøs. Foto: Colourbox
Til toppen