Mattilsynet skal bli mer effektivt

Mattilsynet gjennomfører i dag en stor endring av organiseringen. Det blir to forvaltningsnivåer mot tidligere tre. Antall regionkontorer reduseres fra åtte til fem, og hovedkontoret organiseres etter fagområder.

- Målet med omorganiseringen av Mattilsynet er å få mer veiledning og tilsyn ute i bedriftene og mindre administrasjon. Det blir færre forvaltningsnivåer, færre administrative enheter og færre ledere, og dermed mer ressurser til å være ute. Antall ledere i Mattilsynet reduseres med 31 prosent og Mattilsynet legger opp til å øke antall tilsyn med 25 prosent i løpet av fire år. For meg er det viktig at omorganiseringen også legger til rette for å styrke arbeidet med dyrevelferd gjennom en egen avdeling for planter og dyr og en seksjon for dyrevelferd, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.   

Til toppen