Presseinformasjon

Berger Røsland til London 5. desember

EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland besøker London tirsdag 5. desember blant annet for å møte David Davis, britisk minister for Storbritannias uttreden av EU.

På agendaen står Storbritannias utmeldingsforhandlinger med EU, borgernes rettigheter og det bilaterale forholdet mellom Norge og Storbritannia. 

- Det er viktig å ha nær dialog med både EU og Storbritannia, for å ivareta Norges interesser og for å være tett på de pågående forhandlingene, sier Berger Røsland. 

For Norge er målet å fremforhandle et omfattende bilateralt avtaleverk for vårt fremtidige forhold til Storbritannia. Dette gjelder både på områder som i dag omfattes av det indre marked gjennom EØS-avtalen, samt samarbeid på andre viktige områder.
 
- Storbritannia er Norges største enkeltmarked for både varer og tjenester. Regjeringen har som målsetting å forhandle frem en omfattende handelsavtale med Storbritannia etter brexit, som sikrer fortsatt samhandel på best mulige vilkår, sier Berger Røsland.  

Under besøket i London vil EØS- og EU-ministeren også møte Charles Grant, direktør for den uavhengige tenketanken Centre for European Reform.  

Pressekontakt: Siri R. Svendsen, siri.svendsen@mfa.no, mobil 976 87 801.

Til toppen