Med forbrukerkunnskap til Europaparlamentet

Av Anette Alexandra Dey Reinertsen, EU-delegasjonen

Veronica Herlofsen har lært mye de siste ukene som ny politisk rådgiver for den politiske gruppen De grønne i Europaparlamentet. Hun assisterer paralmentarikerne i arbeidet med regelverk innenfor finansområdet.

Veronica Herlofsen er ny politisk rådgiver for De grønne i Europaparlamentet. Foto: Anette A. Dey Reinertsen

Veronica Herlofsen har lært mye de siste ukene som ny politisk rådgiver for den politiske gruppen De grønne i Europaparlamentet. Hun assisterer paralmentarikerne i arbeidet med regelverk innenfor finansområdet.

Læringskurven har vært bratt og tempoet høyt, fra første dag. Heldigvis hadde hun allerede god innsikt i mye av arbeidet med EUs regelverk fra sitt tidligere arbeidssted, Forbrukerrådet.

-Forbrukerrådet i Norge har et godt samarbeid med BEUC, som er EUs forbrukerorganisasjon. Jeg har siden 2010 fulgt fagfeltet mitt i BEUCs ekspertutvalg, høringer og debatter. Over tid får man et nettverk og allierte i Europaparlamentet, sier Herlofsen

De Grønne er den fjerde største politiske grupperingen i Europaparlamentet og har vært pådrivere for blant annet å styrke forbrukervernet på finansområdet, som er en av Herlofsens fagfelt.

- De har markert seg sterkt i finanspolitikken, både for å styrke forbrukere i finanssektoren, men også for sterkere regulering og etablering av overnasjonale tilsynsfunksjoner for finansmarkedet, sier Herlofsen.

Hun jobber for De grønne i fagkomiteene ECON som er komiteen for økonomiske og monetære spørsmål og JURI som er komiteen for rettslige spørsmål. Herlofsen er en av fire rådgivere på finansområdet og skal  assistere politikerne i arbeidet med direktiv og forordningsforslag innenfor finansområdet. Det gjelder både redegjørelser, tekstutarbeidelser og forhandlinger.

- Norge implementerer mye regelverk fra EU. Det å kunne få mer kunnskap og reell erfaring på hvordan Europaparlamentet jobber fra innsiden, og ikke minst få jobbe direkte med politikkutformingen og forhandlinger på mitt eget fagfelt, er for meg en fantastisk erfaring og mulighet, understreker Herlofsen.

Uforutsigbar arbeidshverdag 
- Det har gått fort i svingene siden jeg tiltrådte i november. Så langt har jeg hatt fokus på å sette meg inn i rutinene, prosessene og arbeidsplanene fremover. Det jobbes med realpolitikk hver dag i Europaparlamentet.  Internasjonale hendelser er en stor del av arbeidsdagen, sier Herlofsen.

Herlofsen er i en politisk rådgiverstab som jobber for 15 ulike nasjoner, så hun forventer en uforutsigbar arbeidsdag og at forhandlinger noen ganger går tre skritt frem, for deretter å gå to tilbake.

- Europaparlamentet har et multikulturelt miljø, så nasjonalitet er ingen kuriositet, men det blir litt flere spørsmål når jeg forteller jeg er norsk. De Grønne som politisk gruppe har ingen krav til partimedlemskap eller krav til nasjonalitet, som de fleste andre partier som er representert i Europaparlamentet, men ansetter etter erfaring og kompetanse, sier Herlofsen

Hun har tidligere hatt korttidsoppdrag i FN, men ingen av disse oppdragene har vært mulige å kombinere med barn og mann, men det gjorde dette tilbudet.

- Vi har valgt å flytte familien med tre barn til Belgia. Mannen min vil pendle til og fra Brussel fra sin stilling i Oslo, sier hun.

Herlofsen har permisjon fra sin stilling i forbrukerpolitiskavdeling i Forbrukerrådet. Arbeidsmessig svarer hun kun til De Grønne i perioden hun jobber i Europaparlamentet. Der skal hun være frem til 2014.

- Jeg har følt meg velkommen og inkludert fra første arbeidsdag og er i et veldig godt fagmiljø. Det er et stort arbeidspress, men godt teamarbeid, avslutter Herlofsen som håper hun får litt tid til å puste ut i julen.

 

Til toppen