Med Europa som hovedinteresse

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Som ny visegeneralsekretær i Efta har Helge Skaara ansvaret for å legge til rette for at Norge, Island og Liechtenstein best mulig kan følge opp EØS-avtalen. – Å jobbe med Europa er min hovedinteresse, sier han.

Helge Skaara, visegeneralsekretær i EFTA, har mange års erfaring med europapolitikk bak seg. (Foto: EFTA)

Helge Skaara tiltrådte stillingen som visegeneralsekretær i Efta 1. januar 2013, og med en lang karriere bak seg i Utenriksdepartementet har han fått jobbe med sin hovedinteresse i mange år.

Etter å ha arbeidet med europapolitikk i Utenriksdepartementet fra avslutningen av EØS-forhandlingene, og som byråsjef under EU-medlemskapsforhandlingene, har han senere jobbet ved den norske ambassaden i Tyskland, som avdelingsdirektør og leder av EØS/Efta-seksjonen i Utenriksdepartementet, og i fem år som nestleder ved Den norske EU-delegasjonen i Brussel.

Likevel byr jobben som visegeneralsekretær på nye utfordringer for Skaara.

– Dette er en ny rolle for meg, for nå har jeg ikke utelukkende en nasjonal hatt lenger. Som visegeneralsekretær i Efta-sekretariatet i Brussel jobber jeg for alle medlemsstatene, ikke bare Norge, forklarer han.

 

Fokus på innlemmelse av rettsakter

I 2012 ble 486 nye rettsakter tatt inn i EØS-avtalen, det høyeste antallet siden 1999. Dette ble møtt med lovord av EUs utenrikstjeneste, EEAS, under årets første møte i EØS-komiteen, som fant sted 1. februar 2013. Det høye antallet rettsakter skyldes at EØS-landene det siste året har hatt stort fokus på å redusere antall utestående rettsakter som allerede skulle vært tatt inn i avtalen.

– Det er viktig at man leverer det EØS-avtalen legger opp til, og det er bra at EEAS ser positivt på at man etterstreber mest mulig samtidig gjennomføring i hele EØS. Avtalens struktur er slik at man aldri kan få helt samtidig gjennomføring av rettsakter, forklarer Skaara.

Høy kompetanse om Europa
Skaara er glad for å være tilbake i Brussel, hvor han tidligere har jobbet ved Den norske EU-delegasjonen.

 
(Foto: EFTA)
Helge Skaara. (Foto: Efta)


– Brusselmiljøet er kompetansetungt. Mange av de som jobber med europaspørsmål har langsiktige mål, og når man har jobbet med dette feltet noen år så møter man mange av de samme personene om igjen, sier han.

Ifølge Skaara er det ikke bare i Brussel man finner høy kompetanse om EU og europapolitikk, det finnes også i Norge.

– Det har blitt bygget opp en stor og bred kompetanse om EU i norsk sentralforvaltning, og Norge har alltid hatt en god EØS-forvaltning. Noe av årsaken til dette er at forvaltningssystemet for et eventuelt EU-medlemskap allerede var bygget opp da det ble stemt nei til EU-medlemskap i folkeavstemningen i 1994, sier han.

Sidespor i Latin-Amerika
I tillegg til sin brede erfaring med europapolitikk har Skaara også tilbragt deler av sin karriere i Latin-Amerika. I perioden 2002 til 2005 var han Norges ambassadør til Mexico og Cuba, og i perioden 2010 til 2012 var han ambassadør til Venezuela og Colombia. Skaara forklarer at han alltid har hatt sansen for Latin-Amerika, og derfor har gjort det til en del av sin yrkeskarriere.

– Jeg har hatt to spor i min karriere, europapolitikken, som er hovedsporet, og også Latin-Amerika, forklarer han.

Mer informasjon:
Les mer om EØS-avtalen her
Les mer om det institusjonelle rammeverket rundt EØS-avtalen her
Les mer om hvordan EØS-regelverket blir til her

Til toppen