Medaljer til hjemkomne piratjegere

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Personellet som har tjenestegjort på fregatten KNM Fridtjof Nansen i Adenbukta og det indiske hav, mottok i dag sine medaljer på Bergenhus festning.

Hjemkomne mannskaper fra KNM Fridtjof Nansen mottok medaljer for sin innsats i Haakonshallen (foto: Morten Opedal, Sjøforsvaret).

KNM Fridtjof Nansen har siden 30. mai i år vært kommandofartøy og ledet operasjon Ocean Shield, som er NATOs operasjon for å beskytte sivil skipstrafikk ved Afrikas Horn mot piratvirksomhet. Det er første gang Norge leder en maritim NATO-operasjon.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var til stede under dagens medaljeseremoni, sammen med sjef Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Morten Haga Lunde, og generalinspektøren for Sjøforsvaret, kontreadmiral Bernt Grimstvedt.

-I dag vil jeg på vegne av regjeringen takke hver enkelt av dere for den innsatsen dere har gjort, for mennesker der ute og for oss her hjemme. Den innsatsen dere har gjort betyr mye, sa forsvarsministeren.

KNM Fridtjof Nansen har operert med to besetninger som har rotert i løpet av perioden. Dagens medaljemottakere er den besetningen som nå har fullført sitt bidrag.  KNM Fridtjof Nansen er fortsatt i operasjonsområdet og fortsetter sitt oppdrag helt frem til 6. desember med den andre besetningen. Fartøyet har planlagt retur til Norge rett før jul.

Hjemkomne mannskaper fra KNM Fridtjof Nansen mottok medaljer for sin innsats i Haakonshallen av sjef Forsvarets operative hovedkvarter generalløytnant Morten Haga Lunde.
Hjemkomne mannskaper fra KNM Fridtjof Nansen mottok medaljer for sin innsats i Haakonshallen av sjef Forsvarets operative hovedkvarter generalløytnant Morten Haga Lunde (foto: Morten Opedal, Sjøforsvaret).