Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Medaljeseremoni for personell fra KNM Fridthjof Nansen

Haakonsvern, 21. desember 2013

Sjekkes mot framføring

Soldater

Kjære alle sammen!

Det er med stolthet at jeg i dag kan stå her å ønske dere velkommen hjem!

Ikke spesielt fordi dette er min egen hjemby, Bergen.  Heller ikke primært fordi Bergen er Norges maritime hovedstad, og Norges marinehovedstad.

Men for å kunne takke dere for en viktig innsats i Adenbukta.
Jeg vet det har vært krevende.
Jeg vet dere har vært hjemmefra i lang tid.

Og jeg vet også at deres fravær har hatt en kostnad for deres familier og venner.

Derfor vil jeg også takke dere som har sittet igjen hjemme. Dere har vært med på å gjøre dette oppdraget mulig.

Tusen takk!

Jeg er stolt over at vi i Norge har et forsvar som kan stille opp i mange ulike typer operasjoner. Nå har vi også for første gang hatt lederrollen i en maritim NATO-operasjon. Dette blir lagt merke til. Basert på tilbakemeldinger jeg har fått etter at dere har vært ute, vet jeg at dere er etterspurt.

Allerede har fregatten Helge Ingstad med besetning seilt her fra Haakonsvern – på kort varsel – for å bidra til å ødelegge Syrias kjemiske våpen. Et oppdrag verden må løse i fellesskap for vår alles trygghet.

***

Operasjonen dere har ledet har hatt som formål å skape ro og stabilitet på havområdene utenfor Somalia. Men vi vet at situasjonen til havs ikke er løsrevet fra situasjonen på land. Somalia er et land med dype sosiale, politiske og økonomiske problemer.

Kriminalitet på sjøen er en følge av det.

Norge bidrar med hjelp på flere måter. Dette er også i vår interesse, som en del av den globale kampen mot radikalisering og terrorisme.
Vi bidrar med humanitær bistand.
Med støtte til politiske prosesser.
Og med hjelp til å bygge rettsapparat, politi og fengsler.

På den måten kan myndighetene gripe inn og rettsforfølge piratene fra eget territorium.

Vi gjør det vi kan for å bidra til en bedre situasjon i Somalia og en langsiktig løsning på problemene til havs.

Men, på kort sikt trenger vi også andre løsninger.
Dette er en av verdens viktigste handelsårer. I tillegg til å gå inn med militære virkemidler er vi også nødt til å beskytte internasjonal skipsfart, handel og økonomi.

Dere har vært en spydspiss i denne innsatsen. Dere har gitt beskyttelse til sivil skipstrafikk. Og dere har gitt mennesker større trygghet for sine liv.

I Norge, der sjøen til alle tider har vært en viktig arbeidsplass, vet vi meget godt hva det betyr. Vi vet hvor viktig det er å kunne seile trygt.

Som en av verdens største sjøfartsnasjoner har vi tatt vår del av ansvaret. Helt fra EUs Atalantaoperasjon i 2009-2010 til KNM Fridtjof Nansen seilte ut fra Haakonsvern og overtok ledelsen for operasjon Ocean Shield i Djibouti den 7. juni.

Vi ser at innsatsen lykkes. Antallet piratangrep har gått drastisk ned. Det er ingen tvil om at den militære tilstedeværelsen har bidratt til det.

Men selv om vi lykkes og situasjonen har bedret seg, er det fortsatt nødvendig å være tilstede for at situasjonen ikke igjen skal komme ut av kontroll.

Dette har vært et viktig oppdrag for internasjonal skipsfart. Men det har også vært viktig for det norske forsvaret. Vi har bygget kompetanse og fått nyttige internasjonale erfaringer som vil være verdifulle i senere oppdrag.

Dere har vært i situasjoner som har vært uforutsigbare, spente og farlige. Og dere har vist at dere har utholdenhet, styrke og ikke minst – høy kompetanse. Norske soldater har et veldig godt renomé hjemme og ute – det vil jeg dere skal huske.

KNM Fridthjof Nansen har nå vendt hjem.  Jobben er over for denne gang. Norges bidrag i jakten på pirater har vært en suksess.

Dere har gjort en formidabel jobb, for Norge, for NATO og for tryggheten i hele dette området som betyr så mye for skipstrafikken i verden.

Jeg er enormt stolt over den innsatsen dere har gjort.

Tusen takk!

Til toppen