Tale ved medaljeseremoni, FSJs stridsdekorasjoner, 25. oktober

Tale ved medaljeseremoni med stridsdekorasjoner 25.oktober 2013, på Artilleriloftet ved Akershus Festning. Under seremonien ble det overrekkt to Forsvarets medalje for Edel Dåd, syv Forsvarets Innsatsmedalje med rosett og en Forsvarets medalje for sårede i strid.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreides tale ved medaljeseremonien med stridsdekorasjoner, fredag 25. august 2013
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreides tale ved medaljeseremonien med stridsdekorasjoner, fredag 25. oktober 2013 (foto: Torbjørn Kjosvold, FMS)

Tale ved medaljeseremoni med stridsdekorasjoner 25. oktober 2013, på Artilleriloftet ved Akershus Festning. Under seremonien ble det overrekkt to Forsvarets medalje for Edel Dåd, syv Forsvarets Innsatsmedalje med rosett og en Forsvarets medalje for sårede i strid.

*sjekkes mot fremføring*

Forsvarssjef, soldater, kjære alle sammen,

Denne siste fredagen i oktober gjør vi noe veldig viktig. Vi hedrer og dekorerer soldater som har utvist særskilt tapperhet og mot. Vi løfter fram noen få som sammen med sine kamerater og medsoldater har lagt ned en innsats utover det forventede.

Jeg har vært til stede på alle medaljeutdelingene de siste fire årene. Som leder av daværende Stortingets Utenriks- og forsvarskomité har jeg fått æren av å ønske våre soldater velkommen hjem.  Jeg har overværet dekorasjoner på vår frigjøringsdag og nasjonale veterandag. Det er gode minner.

Det har alltid fylt meg med ære og respekt å se dere soldater samlet ved slike seremonier. Det er store og små magiske øyeblikk i enhver slik seremoni.

I dag står jeg her for første gang som forsvarsminister. Igjen kjenner jeg på æren og respekten. Men jeg kjenner like mye på følelsen av ansvar. Ansvaret for alle dem som har sagt seg villig til å gjøre en oppgave på våre vegne. Ansvaret for at dere før, under og etter et utenlandsoppdrag, med hånden på hjerte skal kunne si: «Min innsats ble sett og anerkjent».

Dette gjelder alle våre soldater. Vårt mål er at alle skal bli sett, alle skal føle seg ivaretatt. Her har jeg et spesielt ansvar. Her har hele det norske samfunn en oppgave. Det må vi holde fast ved.   

Det er også en annen følelse jeg får i en slik stund. Det er stolthet. Jeg er stolt over de dyktige menneskene som utgjør Forsvaret. Her hjemme, i Afghanistan, ved havene utenfor kysten av Somalia og mange andre steder. Alle er det dedikerte og fremragende soldater som gjør en stor innsats for fred og sikkerhet.

I dag hedrer vi dere ni soldater spesielt. I Afghanistan, i Kosovo og i Tromsø har dere alle utmerket dere. Ja, spennvidden er imponerende. Handlingene overveldende. Det sier noe om de prøvelser dere som soldater kan bli utsatt for. Og det forteller mye om kvaliteten på dere som mennesker og soldater.   

Dere har gitt livreddende hjelp. Dere har vist besluttsomhet. Og dere har fattet avgjørende valg som har hatt stor betydning for andre. For det er vi dere dypt takknemlige. Det er dette vi vil uttrykke i dag.    

Kjære alle sammen,

Dekorasjoner er en helt spesiell anerkjennelse. De befester et oppdrag eller en hendelses betydning. De sier noe vesentlig om den personen som blir dekorert.

Dekorasjonene er derfor viktig for dere som får disse. Og de er viktig for samfunnet som den blir gitt på vegne av. De symboliserer en innsats utover det forventede. De er en anerkjennelse til de kvinner og menn som i ytterste konsekvens risikerer liv og helse på vegne av den norske befolkning.  

I visse situasjoner tar noen mennesker det ekstra skrittet fram. Her hjemme, i operasjoner utenlands. 

Det å ta det ekstra skrittet er den fortellingen dere alle deler. Det er den vi er her i dag for å markere.

Gratulerer med dagen!