Medhold for staten i ankesaken om Grunnloven § 112

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Borgarting Lagmannsrett har gitt staten medhold i ankesøksmålet mot Olje- og energidepartementet knyttet til tildelingen av 23. konsesjonsrunde. Retten er enig med staten i at petroleumsvirksomhet i Barentshavet ikke er i strid med Grunnloven § 112.

Miljøorganisasjonene Natur og Ungdom og Greenpeace Norden saksøkte staten v/Olje- og energidepartementet i 2016. Saksøkerne hevdet tildelingen av utvinningstillatelser i Barentshavet i forbindelse med 23. konsesjonsrunde var et brudd på Grunnloven § 112.

Staten fikk medhold i tingretten 4. januar 2018, og saken ble anket til Borgarting Lagmannsrett.

Lagmannsretten har kommet til at vedtaket om tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde er gyldig og at vedtaket har overholdt kravene som følger av Grunnloven § 112 og annen lovgivning. Vedtaket om tildelinger i 23. runde ble fattet i tråd med gjeldende regelverk og langvarig praksis og er støttet av et bredt flertall på Stortinget.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted vil være tilgjengelig for kommentarer i Regjeringsadvokatens kontorer mellom kl. 11 og 12. Vennligst kontakt advokat Anders F. Wilhelmsen for avtale:

Tlf: 22 99 02 21

Mobil: +4748222251

E-mail: Anders.Wilhelmsen@regjeringsadvokaten.no

Dommen er tilgjengelig her