Meierivareprisene i EU fortsatte å falle

Prisene på meierivarer fortsetter å synke, grunnet god tilgang på varer for eksport og redusert import av meieriprodukter til Kina og Russland.

Kyllingprisene i EU har sunket gjennom høsten. Danske kyllingpriser har hovedsakelig økt, men gikk ned i november. Hveteprisene har blitt presset opp i EU de siste månedene, grunnet frykt for reduserte avlinger neste år.

FAO (FNs mat- og landbruksorganisasjon) melder at samlet for verdensmarkedene var det et uendret prisnivå i november, for tredje måned på rad. Særlig har meierivarene sunket sterkt etter en pristopp i februar i år. Kornindeksen har sunket siden pristopp i mars, holdt seg så på et stabilt nivå fra september til oktober, og økte i november. Kjøttvareindeksen har vært svakt synkende siden en pristopp i august. FAOs råvareprisindeks består, i tillegg til nevnte varegrupper, av matoljer og sukker

Til toppen