Melding om maritim arealplanlegging

Europakommisjonen varsler juridiske virkemidler i en melding om maritim arealplanlegging som ble presentert 17.desember. Miljøråd Knut F. Kroepelien rapporterer.

Arbeidet med maritim arealplanlegging er en oppfølging av Kommisjonens visjonsdokument, såkalt blåbok, om maritim politikk fra 2007. I 2008 kom det en melding om prinsipper for arealplanlegging med et veikart og nå 17. desember fulgte Kommisjonen opp med en ny melding som oppdaterer beskrivelsen av situasjonen i medlemslandene.

Hovedkonklusjonen er at det er behov for EU-politikk og juridiske virkemidler for å sikre at planlegging i grenseområder skjer på en koordinert måte, både innholdsmessig og tidsmessig. I Kommisjonens forsiktige ordbruk lyder det at Kommisjonen ser et klart behov og merverdi i fortsatt arbeid mot en felles maritim arealplanlegging.

Det antydes fra generaldirektoratet for fiskeri og maritime spørsmål (DG MARE) at dette vil kunne skje gjennom forslag til et overordnet direktiv som tidligst kan legges frem høsten 2011. I Norge har dette særlig berøringspunkter med de helhetlige forvaltningsplanene, men også annet planarbeid i kystsonen og til havs.

Les pressemeldingen om meldingen fra Europakommisjonen her.  

Til toppen