Ny stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Verdenshavene er under press, samtidig som de blir stadig viktigere for verden. Som havnasjon kan vi ta en lederrolle i det viktige arbeidet med å ivareta havene gjennom internasjonalt samarbeid. Dette vil vi belyse i en ny melding til Stortinget, sier utenriksminister Børge Brende.

Internasjonalt er det en voksende anerkjennelse av at hav og havressurser vil spille en stadig viktigere rolle. Verdens befolkning forventes å øke til milliarder mennesker fram mot 2050. Havet vil stå i sentrum for arbeidet med global matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse, internasjonal transport, forskning og utvikling, og klima og miljø. Det er internasjonal bekymring for menneskeskapte miljøtrusler som forurensing, klimaendringer og utarming av ressurser.

- Vår ambisjon er bærekraftig bruk og forvaltning av havets ressurser på globalt plan. Det er en norsk utenrikspolitisk kjerneinteresse å sikre sunne og produktive hav for kommende generasjoner. Stortingsmeldingen vil omfatte tiltak som støtter opp under dette, sier utenriksminister Brende.

Meldingen til Stortinget om havets rolle i utenriks- og utviklingspolitikken er en del av regjeringens havstrategi annonsert av statsminister Solberg i mai. Meldingen oversendes Stortinget for behandling våren 2017.