Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Melkekvoter i 2020

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gjennomført kvotedrøftinger. På bakgrunn av drøftingene har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 0,96 for kvoteåret 2020. Forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk videreføres på 0,94.

I møtet den 18. november 2019 gjorde Tine som markedsregulator greie for markedssituasjonen i inneværende kvoteår og prognosene for melkeproduksjon og melkebehov i 2020.

Tine anbefalte en reduksjon i forholdstallet på kumelk på to prosentpoeng sammenlignet med inneværende år, fra 0,98 til 0,96. Jordbrukets organisasjoner støttet Tines anbefaling. Landbruks- og matdepartementet fastsatte forholdstallet på disponibel kvote for kumelk til 0,96 for 2020.

For geitemelk anbefalte Tine et forholdstall for 2020 på 0,93, en reduksjon på ett prosentpoeng fra inneværende år. Jordbrukets organisasjoner gikk inn for en videreføring av dagens forholdstall på 0,94. Landbruks- og matdepartementet merket seg Tines anbefaling, men i lys av organisasjonenes innspill avgjorde departementet at dagens forholdstall for disponibel kvote for geit videreføres på 0,94 i 2020.

Til toppen