Men dere har en fordel

Regjeringen jobber med en finansskatt på oppdrag fra Stortinget. Utgangspunktet er at dette skal være en skatt på merverdien i finansiell tjenesteyting, og sees i lys av at sektoren er unntatt fra merverdiavgift, skriver statssekretær Jørgen Næsje (FrP) i Dagsavisen i dag.

Den beste løsningen for å sikre en nøytral beskatning og likebehandling med andre næringer, ville være å innlemme finanssektoren i merverdiavgiftssystemet. Det har vist seg praktisk vanskelig. Jeg er enig i at det er sisteleddet, eller forbrukerne, som reelt sett belastes avgiften i merverdiavgiftssystemet.

I merverdiavgiftssystemet er det av praktiske hensyn likevel bedriftene som betaler inn avgiften til staten, og ikke den enkelte forbruker. 

Slike hensyn vil også telle dersom en skal finne en alternativ løsning for å beskatte merverdien i finanssektoren.

Til toppen