Menneskehandel i Europa øker

Av Emma-Lise Berghei Gårdvik, EU-delegasjonen

Den første EU-rapporten om menneskehandel i Europa viser at 23.632 personer ble identifisert som, eller antatt å være, ofre for menneskehandel i perioden 2008 til 2010.

EU har gitt ut en rapport om menneskehandel i Europa. Foto: Anette Alexandra Dey Reinertsen

Den første EU-rapporten om menneskehandel i Europa viser at 23.632 personer ble identifisert som, eller antatt å være, ofre for menneskehandel i perioden 2008 til 2010.

Ifølge rapporten, som ble lagt frem 15. april, har antallet mennesker som er blitt utsatt for menneskehandel i og til EU økt med 18 prosent fra 2008 til 2010. Samtidig har andelen menneskehandlere som ender i fengsel sunket med 13 prosent i samme periode.

Rapporten er utført av Europakommisjonens generaldirektorat for innenrikssaker og Eurostat, og kan leses her.

Rapporten inneholder data fra alle EUs medlemsstater samt Kroatia, Island, Montenegro, Norge, Serbia, Sveits og Tyrkia. Det presiseres at samlingen sammenliknbare og pålitelige data er utfordrende, og at tallene må tolkes med forsiktighet.

Tall fra Norge
Når det gjelder Norge, har man ikke tall på antatte ofre og man opererer således kun med tall for identifiserte ofre. Disse tallene kommer fra politiet og er basert på antallet anmeldelser fra 2008 til 2010. Tallene fra EU og Norge kan derfor ikke uten videre sammenlignes.

Norge er ikke representert i det totale tallet fra EU, hvor man ser en økning av mennesker utsatt for menneskehandel på 18 prosent. Tallene fra Norge viser omtrent samme nivå i 2008 og i 2010. Norge har ikke oppgitt tall for mistenkte eller tiltalte menneskehandlere.

– Det er interessant at rapporten også inneholder opplysninger fra Norge. Som et Schengen-land berøres Norge på linje med EU-landene. Norge kan samarbeide med EU på det praktiske plan, men er ikke bundet av og vil ikke gjennomføre EUs lovgivning på menneskehandelsområdet, forklarer migrasjonsråd ved EU-delegasjonen Magne Holter.

Styrking i innsatsen mot menneskehandel på europeisk nivå
Rapporten viser at flertallet av de identifiserte og antatte ofrene for menneskehandel kommer fra EUs medlemsstater (61 prosent), etterfulgt av ofre fra Afrika (14 prosent), Asia (6 prosent) og Latin-Amerika (5 prosent). De fleste ofrene oppdaget i EU er borgere fra Bulgaria og Romania.

For å styrke innsatsen mot menneskehandel vedtok EU i april 2011 et direktiv, og medlemstatene fikk to år på seg til å gjennomføre dette nasjonalt.

Skuffende gjennomføring
Til tross for de noe urovekkende tallene i rapporten, har bare 6 av de 27 medlemsstatene innarbeidet direktivet i deres nasjonale lovgivning og tre land har meldt om delvis innarbeidelse av direktivet, ved fristens utgang 6.april 2013.

– Det er veldig skuffende å se at til tross for disse foruroligende trendene, er det bare et fåtall land som har implementert menneskehandelsdirektivet og jeg oppfordrer de som enda ikke har gjort det til å overholde sine forpliktelser, sa Cecilia Malmström under pressekonferansen da rapporten ble presentert.  

Mer informasjon:
Pressemelding om EU-rapporten om menneskehandel

Til toppen