Mer åpenhet om seksuell helse

Ny strategi for seksuell helse skal bidra til mer åpenhet og kunnskap om seksuell helse, og gjøre det enklere å snakke om seksualitet.

-God seksuell helse er et grunnleggende behov hos den enkelte, uavhengig av fysisk funksjon eller sykdom. Vi må derfor tørre å snakke om seksualitet som en naturlig del av den enkeltes helse. På den måten kan vi motvirke tabuer og fordommer knyttet til seksualitet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022) samler for første gang arbeidet med seksuell helse i en felles strategi. Viktige mål er å legge til rette for god seksuell helse i hele befolkningen, og synliggjøre at seksualitet er noe som gjelder alle. 

-Vi har alle en seksuell helse. God seksuell helse holder oss friske og i trivsel. Dårlig seksuell helse gir tap av livskvalitet. Helsepersonell må derfor ta opp dette tema i møtet med pasienten, sier Bent Høie

Tidligere satsningsområder som å redusere uønsket svangerskap og å forebygge HIV videreføres i strategien. Dette er områder hvor det har vært arbeidet systematisk over tid. Antall uønskede svangerskapsbrudd er på et historisk lavt nivå, og færre blir smittet av HIV. Viktige nye HIV forebyggende tiltak er blant annet innføring av medisinen PrEP.  

Andre satsningsområder i strategien er å sikre at befolkningen har god kunnskap om seksuell helse. Regjeringen vil blant annet samordne ulike digitale tjenester rettet mot ungdom. Ungdom bruker digitale helsetilbud aktivt, og det er viktig at barn og unge enkelt kan få svar på spørsmål de har om seksualitet, kropp og grenser.  

Les hele strategien for seksuell helse, Snakk om det!

Til toppen